רפואה מודרנית

ד"ר אהוד מירון על הרופא האוטומטי
כללי

ד"ר אהוד מירון על הרופא האוטומטי

ד"ר אהוד מירון עשה קריירה ארוכה במערכת הבריאות בשירות הציבורי. כיום, עובד מירון ביצירת פתרונות טכנולוגיים המותאמים לעולם הרפואה. לפי ד"ר אהוד מירון, פתרונות טכנולוגיים

נגישות