אהוד מירון - סטודנטים לרפואה

לימודי הרפואה חייבים להיות נגישים יותר, גם לעשירונים נמוכים

לאחרונה פורסמה באתר TheMarker כתבה מעניינת מאוד השופכת אור על הפערים הקיימים בכל הנוגע ללימודי רפואה. הנתונים מדברים על כך שארבעה מכל חמישה סטודנטים לרפואה שייכים לעשירונים העליונים (עשירונים 8-10). מדובר בשיעורים הגבוהים יותר משמעותית בהשוואה לקבלה למסלולי הטכנולוגיה היוקרתיים בצה"ל.

נתון אחד עליו מצביע ד"ר אהוד מירון, לאחר התעמקות בנתונים המובאים בכתבה, הוא שיותר מחצי מהסטודנטים לרפואה שייכים לעשירון העליון (הנקבע על פי ההכנסה של הוריהם). מחמשת העשירונים התחתונים מגיעים בסך הכל רק כ-12 אחוזים מהסטודנטים לרפואה.

כפי שמשתקף מהנתונים על הסטודנטים לרפואה בישראל, טוען ד"ר אהוד מירון, יש כאן התפלגות שרחוקה מאוד מהלהיות נורמלית – וקיים חשש שמקצוע הרפואה שייך כיום ל'עשירים בלבד' וימשיך להיות נחלתם גם בשנים הבאות. הדבר מראה לנו עד כמה קיימים פערים חברתיים ואי שוויון.

פערים בין מרכז לפריפריה

הנתונים מראים עוד, כי הפערים ניכרים גם מבחינה גאוגרפית. בכתבה מובא נתון ולפיו ב-2021 היו 770 בוגרי רפואה בישראל, מתוכם 34% ממחוז תל אביב (כשבפועל שיעור תושבי המחוז באוכלוסייה הוא 16%). במחוז הדרום שבו 15% מהישראלים, השיעור של בוגרי הרפואה הוא 7% בלבד. "הדבר הזה משליך כמובן על הבעיה של הרפואה בפריפריה", מעיד ד"ר אהוד מירון. 

בכתבה אגב, מוצעים פתרונות שיש מקום לשקול אותם וליישמם. אחת המסקנות היא הצורך להגדיל את כמות הסטודנטים לרפואה במדינה, וגם לסבסד את הלימודים במוסדות נחשבים בחו"ל עבורם. כמו כן, יש לתת העדפה מתקנת באופן מסוים, לסטודנטים לרפואה שמקום מגוריהם בפריפריה – כדי שלרפואה בכל מקום בארץ יהיה עתיד!

נגישות